...Welcome to Structural Engineering Website...
          
<< ชมรม MICROFEAP ...สรรค์สร้างผลงานวิชาการคุณภาพในเชิงปฏิบัติสำหรับวิศวกรโครงสร้างไทย...  เลขที่ 34/82 ชุมชนปทุมวิลเลจ ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 029757254, 029757239 โทรสาร : 029757239  มือถือ : 0898853860, 0812987697, 0861045815

เว็บไซต์เริ่ม 12 มี.ค. 45

สารบัญ

วัตถุประสงค์
ประวัติผู้พัฒนาโปรแกรม
แนะนำโปรแกรม
ห้อง ดร.สมพร
ข้อมูลการอบรม
Thesis นศ.ปริญญาตรี
E-mail webmaster@microfeap.com
แผนที่ชมรมฯ 
พิกัด:
N 14.009765, E 100.525007

 

ตรวจสอบการส่งพัสดุ

.. ราคาพิเศษ ..
สำหรับ นศ.วิศวกรรม (ป.ตรี)

หากซื้อโปรแกรม MICROFEAP รุ่น Professional (5,000 Nodes, 5,000 Element, etc.) ลดทันที 35% จากราคาเต็ม
... (กรุณาแสดงบัตร นศ. เพื่อใส่ชื่อลิขสิทธิ์) ...


Google+

... Link ...สัมพันธ

ชุมชนปทุมวิลเลจ
www.kowner.co.th
thaiengineering.com
tumcivil.com

... Link ...สมาคม/องค์กร

กรมควบคุมมลพิษ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
วสท.
สภาวิศวกร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


free counters
global visitors
(start 27 Dec. 2011)

 

 

 

คลิ๊ก ... ตรวจสอบรายชื่อผู้สำรองที่นั่ง ... (ล่าสุดถึงวันที่ 22 ต.ค 59 จำนวน 188 คน)
คลิ๊ก ... เปิดอ่าน และ Download เอกสารการบรรยายเปิดดู แผนที่โรงแรมปทุมธานีเพลส จ. ปทุมธานี
(คลิ๊กดู)
ตั้งค่านำทาง GPS: (N) 13.975868, (E) 100.548936
ค่าห้องราคาพิเศษ เหลือเพียงคืนละ 800 บาท/ห้อง (มีคูปองอาหารเช้า 2 ท่าน)
ติดต่อจองห้องพักได้ที่ โทร. 02-0196116 - 28 แจ้งว่างาน "ชมรมไมโครฟีบ"


--> คลิก !! อ่านเพิ่มเติม
VDO Clip แนะนำโปรแกรม Microfeap for Windows Release 5.0
การแก้ปัญหา Run-time error '713' สำหรับ Windows
วิธีเปลี่ยนฟอนต์เป็นภาษาไทย สำหรับโปรแกรม MFW-Footing
Demo Program DownLoad ->> MicroFEAP (Student Version)


Message Box of Microfeap

วิธีใช้งาน: พิมพ์ชื่อ (Name) เว็บไซต์หรืออีเมล์ (Website/Email) ใส่ข้อความ (Message) จากนั้นโพสต์เลยครับ กด Go!

MicroFEAP - Footing Release 1.2


MicroFEAP for Windows
( Analysis and Design )

ตัวอย่างรวมๆ Option เสริม
เพิ่มเติมจาก Release ก่อนหน้า

  • เพิ่มช่องทางเลือกในการรับ <Get data> และส่ง <Send data> ข้อมูล Coordinate, Element Connectivity และ Nodal forces แบบ Text files ได้ ซึ่งสร้างจากโปรแกรมอื่น เช่น Notepad, Excel, Word, … แล้ว save ภายใต้นามสกุล *.txt หรือ *.prn ก็ได้เลือกกดค่า Young's Modulus ของเหล็ก (Es) และคอนกรีต (Ec) ได้ โดยค่าจะปรากฎอัตโนมัติตามหน่วยที่ผู้ใช้กําหนดเพิ่มการป้อนค่า Section Properties แบบ หน้าตัดวงกลม (C ircula) โปรแกรมจะคำนวณค่า A, I ให้เองโดยอัตโนมัตินอกจากตารางเหล็ก (Steel Table) ที่มีกว่า 400 หน้าตัด (เพิ่ม 2C, 2L) แล้ว ผู้ใช้สามารถ เพิ่ม <Add> หรือลบ <Delete> หน้าตัดเหล็กเองได้กรณีของโครงTruss (โมดูล P1) ในส่วนของ <Stresses> นอกจากรายงานค่าความปลอดภัย (Safety Factor) ให้ผู้ออกแบบทราบ พร้อมตัวเลขประสิทธิภาพความประหยัด (Design Efficiency) ในการออกแบบโครงการนั้นๆ แล้ว โปรแกรมยังยอมให้ผู้ใช้กําหนดค่า Fy และ Es ของวัสดุได้เองเพิ่มโปรแกรมออกแบบเสา คาน คสล. (RcDesign) โดยจะเลือกให้ลิ้งค่าที่ได้จากการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติหรือแบบป้อนค่าเอง (General) ก็ได้ในส่วนออกแบบ ยอมให้ผู้ใช้กําหนดค่า Fc', Fs หรือเลือก spacing ของเหล็กปลอกได้เองมีค่าระดับความพึงพอใจ Economic Leve ซึ่งค่าที่เหมาะสมนั้น ผู้ออกแบบจะต้องคํานึงถึงสภาพและข้อจํากัดของงานที่ทําเป็นสําคัญ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยจัดเตรียมไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ Medium, Normal, High, Very high ตามลําดับ
  • ... เป็นต้น ...
 


ชมภาพบรรยากาศการรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ของ ชุมชนปทุมวิลเลจ
การประกวด " โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4 "
จากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551
โดย ดร.สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (ประธานชุมชน)

เก็บตก ... ภาพการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 6
เรื่อง
"การคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง 2550
และแนวโน้มการคิดแรงลมในอนาคต"


เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส

วิทยากรรับเชิญบรรยายช่วงเช้า

รศ. ดร. นคร ภู่วโรดม
          (อาจารย์คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าฟัง 200 ท่าน
ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 5
เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม MICROFEAP (P1/P2) ในงานโครงสร้างพิเศษ
เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 ณ. โรงแรมปทุมธานีเพลส จ. ปทุมธานี

          การบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นใช้งานจริงซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับวิศวกรที่ใช้โปรแกรมไมโครฟีบในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
          นอกจากนั้นยังเรียนเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้เสริมทางด้านงานโครง TRUSS อีกด้วยครับ

วิทยากร

     1 -> อ. สุทัศน์ สุวรรณสินพันธุ์
          (ที่ปรึกษาชมรม MICROFEAP)
     - การออกแบบโครง Truss อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

     2 -> ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์
          (ผู้พัฒนาโปรแกรมไมโครฟีบ)

          ครั้งนี้มีจำนวนวิศวกรให้ความสนใจเข้ามาฟังบรรยายประมาณ 172 ท่าน ซึ่งแบ่งการเดินทางมาเป็นภาคคร่าวๆ ดังนี้ครับ จากภาคเหนือ 5 คน อีสาน 8 คน กลาง 16 คน ใต้ 7 คน ตะวันออก 8 คน กรุงเทพฯและปริมณฑล 128 คน ครับ...

...  ขอแสดงความยินดีกับวิศวกรทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รางวัลเลือกซื้อโปรแกรมไมโครฟีบในราคา 900 บาท ครับ ...


ภาพการบรรยายนอกสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ. สุพรรณบุรี
... เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2550 ...

เก็บภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษ
(ครั้งที่ 4)
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กค. 50 มาฝากกันครับ

          ซึ่งครั้งนี้ได้เรียนเชิญ
- รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร
(อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มาเป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ทางด้าน Soil
- ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์
(ผู้พัฒนาโปรแกรมไมโครฟีบ)
          ในหัวข้อเรื่อง
" การใช้ข้อมูลดินในงานโครงสร้าง และการใช้โปรแกรม MICROFEAP โมดูล P1/P2 "

         ...  และขอแสดงความยินดีกับวิศวกรทั้ง 7 ท่าน ที่สามารถเลือกซื้อโปรแกรมไมโครฟีบได้ในราคา 700 บาท จากการจับรางวัลครับ ...

ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์

รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร


          ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้มีจำนวนวิศวกรให้ความสนใจเข้ามาฟังบรรยายกันถึง 189 ท่าน ซึ่งแบ่งการเดินทางมาเป็นภาคคร่าวๆ ดังนี้ครับ จากภาคเหนือ 8 คน อีสาน 9 คน กลาง 12 คน ใต้ 13 คน ตะวันออก 10 คน กรุงเทพฯและปริมณฑล 137 คน ครับ...

(วันเสาร์ที่ 7 ก.ค.50)
... MFW Club...ภาพการบรรยายเชิงปฏิบัตินอกสถานที่
... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จ. เชียงราย ...
บรรยายเมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2550ภาพการไปบรรยายนอกสถานที่
... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เก็บตกภาพบรรยายนอกที่ จ. ยโสธร

          เนื่องจากวิศวกร ฝ่ายกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จะมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ. ยโสธร เวลาเริ่มตั้งแต่ 8.30 น. โดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้เรียนเชิญ อ. สมพร ไปบรรยายพิเศษเรื่อง "หลักการ วิธีการและข้อควรระวังในการใช้โปรแกรม และการประยุกต์ใช้โปรแกรม MICROFEAP สำหรับงานทาง สะพาน แหล่งน้ำ"
          ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถ้าหากวิศวกรหรือผู้ที่สนใจท่านใดที่อยู่ใกล้หรือพอมีเวลา และยังไม่เคยลองใช้งานหรือพลาดโอกาสจากการสาธิตถึงขีดความสามารถของโปรแกรมไมโครฟีบที่จัดโดยชมรมฯ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ทาง อบจ. ยโสธร ก็มีความยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยครับ

(เมื่อ 10 ก.ย. 49 ... MFW club)สวัสดีครับ ...

       หลังจากที่ลงประชาสัมพันธ์ เรื่อง มีการพัฒนาโปรแกรมไมโครฟีป ฟอร์ วินโดว์ (MFW) โมดูล P1 เป็น Relase 2.0 (Upgrade) ที่ลงในเว็บไซต์ได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนั้น ก็มีหลายท่านให้ความสนใจโทร. ถามข้อมูลกันพอสมควร และส่วนใหญ่ก็อยากทราบถึงความสามารถของ Relase 2.0 ที่เพิ่มขึ้น ทีมงานจึงขอเอาบางส่วน (99.99%) มานำเสนอกันก่อนนะครับ

การป้อนข้อมูล
  • ส่วนของการป้อน Material Properties สามารถเลือกให้โปรแกรมทำงานได้ 3 แบบ คือ
    1. เลือกแบบ Manual คือ ผู้ใช้ป้อนค่า E, A และ I เองเลือกให้โปรแกรมคำนวณค่า A และ I โดยผู้ใช้ป้อนเพียงค่าหน้าตัดคาน (BxD) และ E เท่านั้น
    2. พิเศษสำหรับงานโครงหลังคา (ใช้มาก) สามารถเลือก section ของเหล็ก เช่น WF, C, H, OD หรือ LightLip_Channel เป็นต้น จากโปรแกรมที่ใส่ให้มาได้เลย
  • เมื่อป้อน Loads กระทำแบบต่างๆ ให้โครงสร้างแล้ว สามารถคลิ๊กดูรูปภาพ Geometry ก่อน solution ได้ (โชว์ Load) เป็นต้น

การแสดงผลลัพธ
  • แสดงค่า Reactions แบบรูปภาพโดยเลือกเป็นแต่ละ Load cases ก็ได้ผลลัพธ์แบบ Graphics สามารถแสดงค่า max, min ของ Stresses แต่ละ Material sets ได้
  • ในส่วนผลลัพธ์แบบตัวเลข กรณีที่มีหลาย Nodes หลาย Element โปรแกรมมีตารางอำนวยความสะดวกเพิ่มให้คือ แสดงค่า max และ min ของ Stresses, Reactions หรือ Displacments ตามที่ผู้ใช้จะเลือกดู เป็นต้น

ปัจจุบันโปรแกรม MFW ทั้ง 2 โมดูล ทำงาน (รัน) บน Handy Drive ได้
โดยไม่ต้องมี Key-Disk (รุ่น 2545 - ต้นปี 2548) หรือ Setup-Withdraw (รุ่น 2548) แล้วครับ

(28 พ.ค. 49) ... MFW club

แนะนำหนังสือ

ตำราวิชาการ...การวิเคราะห์โครงสร้าง...Structural Analysis...

ราคา -> สมาชิกชมรมฯ เล่มละ 320 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
ราคา -> บุคคลทั่วไป เล่มละ 380 บาท (รวมค่าจัดส่ง)MicroFEAP for Windows โมดูล P2
โปรแกรมที่วิเคราะห์ และ ออกแบบ โครงสร้างระบบคานในตัวเดียวกัน
ประกาศ

          เนื่องจากมีผู้ใช้นามแฝงได้มีเข้ามาโพสต์ข้อความหรือนำป้ายโฆษณาอันไม่เหมาะสมแทรกไว้ตามกระทู้ต่างๆ ทางทีมงาน ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์ microfeap.com นี้ ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการแก่วิศวกรไทยเป็นหลัก และเว็บไซต์นี้ไม่มีผู้สนับสนุนหรือ Sponser ใดๆ ทั้งสิ้นเราจะทำเท่าที่กำลังของเรามีครับ การที่ตั้งกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ ก็เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และวิศวกรทั่วไป สามารถเข้ามาตั้งคำถามหรือช่วยกันตอบคำถามได้ และทางทีมงานก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา เมื่อพบทีมงานจะทำการลบทิ้งทันที
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ นอกจากส่ง E-mail และในกระทู้ถาม-ตอบแล้ว สามารถติดต่อกับทางชมรมฯ ได้โดยตรงครับ
          ขอย้ำ... ชมรม MicroFEAP ไม่มุ่งหวังแสวงหาผลประโยชน์ การติดต่อเพื่อขอข้อมูลโปรดสบายใจครับ เรายินดีบริการด้วยความจริงใจ

ทีมงาน microfeap.com <22ก.ย.46>

...ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง ชมรม MICROFEAP ...

34/82 ชุมชนปทุมวิลเลจ ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2975-7254, 0-2975-7239 โทรสาร : 0-2975-7239
มือถือ : 081-2987697, 086-1045815, 089-8853860

หากมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะ กรุณาส่งมาที่ทีมงาน webmaster@microfeap.com ครับ

Copyright © 2002-2015. All rights Reserved. by Dr.Somporn Attaseranewong
เว็บเพจแสดงข้อมูลที่ความละเอียดของจอภาพ 800 x 600 pixel, Internet IE5...ขึ้นไป